Mes padedame vaikams ir jų tėvams spręsti mokymosi ir sunkumų iššūkius, tokius kaip disleksija, disgrafija bei diskalkulija, kurie, jei paliekami savieigai, sukelia moksleiviui problemų akademinių, emocijų, elgesio, savivertės, socialinio statuso lygmenyje. Tokios situacijos ilgalaikis rezultatas – nesėkminga savirealizacija ir „susiaurintas“ gyvenimas.

Vaikai, kurie turi sunkumų mokymosi srityje, dažnai yra tokiais laikomi tik vertinant pagal vyraujančią ugdymo sistemą ir mokymosi standartus. Tai, kad jiems reikia šiek tiek kitokios mokymosi sistemos, priemonių ir būdų, reiškia, kad jų vystymasis ir mokymasis yra šiek tiek kitoks. Nei geresnis, nei blogesnis už dominuojančią visuomenėje grupę, o kitoks. Tačiau be šio suvokimo, jie būna vertinami pagal ne sau pritaikytus standartus, todėl ilgainiui pradeda jausti nusivylimą, visuomenės spaudimą ir save pasąmoniniame lygmenyje nuvertina: sumažėja jų siekiai, noras tobulėti, kelti sau tikslus ir svajones. Jusdami socialinį spaudimą jie ima gyventi „susiaurintą“ gyvenimą.
Labiausiai šiems faktoriams jautrūs vaikai ir paaugliai, nes jie privalo pritapti mokykloje ir standartizuotoje švietimo sistemoje. 

Mūsų misija: Mes kuriame mokslu pagrįstus mokymus ir metodus kiekvienam vaikui, turinčiam specifinį mokymosi sutrikimą, kad jis ar ji neturėtų ilgalaikių psichologinių ir mokymosi pasekmių.
Mes siūlome: kompleksine, holistiniu požiūriu ir moksliniais tyrimais paremtus metodus ir programas, kurios padės vaikams pagerinti jų kognityvinius, akademinius ir socialinius įgūdžius bei suteiks reikiama psichologinę pagalbą ne tik vaikams su specifiniais mokymosi sutrikimais bet jų tėvams ir netgi specialistams.
Mūsų vizija: Visuomenė, kurioje kiekvienas vaikas gali siekti aukštesnio išsilavinimo, karjeros ir gyventi visavertį gyvenimą.

Specifiniai mokymosi sutrikimai – heterogeniška grupė sutrikimų, kurie pasireiškia mažesniais skaitymo, rašymo ar matematikos mokymosi pasiekimais

DAUGIAU
asta
KOUČINGO SPECIALISTĖ, LEKTORĖ

KOUČINGO SPECIALISTĖ, LEKTORĖ

Asta Blažinskienė – koučingo specialistė, lektorė. Nuolatinis mokymasis ir mokymas, pagalba kitiems siekiantiems tobulėti bei ieškantiems atradimų, smalsumas bei drąsa svajoti ir veikti – tai ką Asta vertina labiausiai! Pagrindinis Astos veiklos tikslas padėti vaikui, jaunam žmogui augti, mokytis ir svajoti. Asta siekia, kad kiekvienas vaikas būtų savarankiškas, gebėtų įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, naujai pažvelgtų į situaciją, būtų atviras idėjoms ir iššūkiams. Moksliniai tyrimai bei asmeninė patirtis rodo, jog darbas tik su vaiku nėra pakankamas. Labai svarbu kompleksinis, holistinis požiūris įtraukiant ir kitas, vaiko asmenybės formavimuisi, saviraiškai įtaką darančias sritis: tėvus ir mokyklą. Todėl visa Astos profesinė veikla yra orientuota į:
- Darbą su jaunimu
- Darbą su tėvais
- Darbą švietimo sistemoje
Laura
Psichologė

psichologė

Laura Vitkė - vaikų ir paauglių psichologė (edukacinės ir vaiko psichologijos magistrė), Lietuvos psichologų sąjungos narė, šiuo metu dirbanti mokykloje psichologe ir psichologijos mokytoja. Darbo patirtis apima įvairius amžiaus tarpsnius (0-18 m.) ir sritis (praktika Vaiko raidos centre, mokyklose, moksliniuose projektuose mediavaikai.lt). Laura gali atlikti vaikų intelekto (WISC-3), Vaiko brandumo mokyklai, Emocinių ir elgesio (ASEBA) ir kt. standartizuotų ir Lietuvoje adaptuotų testų įvertinimus. Konsultuoja tėvus ir vaikus dėl vaikų mokymosi, santykių, emocinių ir elgesio sunkumų, raidos klausimais.
Karine
VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOLOGĖ, LEKTORĖ

Vaikų ir paauglių psichologė, lektorė

Karine psichologiją studijavo Jungtinės Karalystės Esekso universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat yra įgijusi sveikatos psichologo magistro laipsnį.
Su vaikais bei paaugliais dirba nuo 2016 metų. Turi patirties dirbant su įvairiais raidos sutrikimais, elgesio ir emocijų sutrikimais, paauglių lytiškumo klausimais, socialinių įgūdžių tobulinimu. Greta to konsultuoja ir tėvus ar globėjus, kaip pati sako „stengiuosi situaciją suprasti iš kiekvieno šeimos nario pozicijos ir dirbti kartu siekiant padėti vaikams“.
Vaikų ir paauglių psichologe dirbao ligoninėse, socialinėse įstaigose bei tarptautinėje organizacijoje. Taip pat ne vienerius metus savanoriavo įvairiose įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Savo kaip psichologės kvalifikaciją nuolat tobulina konferencijose, seminaruose ir mokymuose, domisi naujausiais moksliniais tyrimais bei metodikomis.
Karine tiki, kad saugus santykis yra savaime gydantis, o kiekvieno žmogaus individualumo priėmimas leidžia aiškiau pamatyti situaciją. Dirbdama su vaikais nuoširdžiai nori juos pažinti, išgirsti, suprasti ir padėti išmokti tinkamai naudotis savo vidiniais resursais.

benas rupeikis
TEATRO IMPROVIZATORIUS
dalia auglytė
DAILĖS TERAPEUTĖ
Lina
LOGOPEDĖ
Indrė
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ / Logopedė

Psichologė

Jūratė turi daugiau nei 20 metų pedagoginio ir konsultacinio darbo patirties. Skaito socialinio konsultavimo, raidos ir pedagoginės psichologijos paskaitas pedagogams, rengia suaugusiųjų ugdymo programas ir metodinę medžiagą. Pastaruosius 4 metus vadovavo pagalbos vaikui specialistų komandai, su kuria įgyvendino kompleksinės pagalbos projektus vienoje Vilniaus mokyklų. Jūratė yra įsitikinusi, kad svarbiausias suaugusiųjų uždavinys - padėti vaikui atpažinti savo galias ir išmokti jomis naudotis.
Teresa
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Šokio terapeutė

Agnė - mėgsta smalsiai tyrinėti vidinį pasaulį per judesį, turi įvairialypę judėjimo ir kvietimo judėti kitus patirtį. Agnė - šokio-judesio terapeutė ir jogos mokytoja. Remiasi integraliu požiūriu į žmogų ir priima kūną ir psichiką, kaip nedalomą visumą. Tiki, jog įsiklausymas į savo kūną, jo poreikių atliepimas ir judėjimas – tai pagrindas asmeniniam augimui, savęs pažinimui, sveikimui, mokymuisi. Agnė yra įgijusi menų terapijos (šokio-judesio specializacijos) magistrą, psichologijos bakalaurą, specialiojo pedagogo kvalifikaciją - šios tarpdisciplininės žinios bei patirtys dirbant su vaikais švietimo bei sveikatos srityse leidžia plačiai žvelgti į įvairias situacijas, ieškoti tinkamiausių santykio užmezgimo bei palaikymo ir pagalbos teikimo būdų.

Laima
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Šokio terapeutė

Agnė - mėgsta smalsiai tyrinėti vidinį pasaulį per judesį, turi įvairialypę judėjimo ir kvietimo judėti kitus patirtį. Agnė - šokio-judesio terapeutė ir jogos mokytoja. Remiasi integraliu požiūriu į žmogų ir priima kūną ir psichiką, kaip nedalomą visumą. Tiki, jog įsiklausymas į savo kūną, jo poreikių atliepimas ir judėjimas – tai pagrindas asmeniniam augimui, savęs pažinimui, sveikimui, mokymuisi. Agnė yra įgijusi menų terapijos (šokio-judesio specializacijos) magistrą, psichologijos bakalaurą, specialiojo pedagogo kvalifikaciją - šios tarpdisciplininės žinios bei patirtys dirbant su vaikais švietimo bei sveikatos srityse leidžia plačiai žvelgti į įvairias situacijas, ieškoti tinkamiausių santykio užmezgimo bei palaikymo ir pagalbos teikimo būdų.

Ineta
LOGOPEDĖ

Šokio terapeutė

Agnė - mėgsta smalsiai tyrinėti vidinį pasaulį per judesį, turi įvairialypę judėjimo ir kvietimo judėti kitus patirtį. Agnė - šokio-judesio terapeutė ir jogos mokytoja. Remiasi integraliu požiūriu į žmogų ir priima kūną ir psichiką, kaip nedalomą visumą. Tiki, jog įsiklausymas į savo kūną, jo poreikių atliepimas ir judėjimas – tai pagrindas asmeniniam augimui, savęs pažinimui, sveikimui, mokymuisi. Agnė yra įgijusi menų terapijos (šokio-judesio specializacijos) magistrą, psichologijos bakalaurą, specialiojo pedagogo kvalifikaciją - šios tarpdisciplininės žinios bei patirtys dirbant su vaikais švietimo bei sveikatos srityse leidžia plačiai žvelgti į įvairias situacijas, ieškoti tinkamiausių santykio užmezgimo bei palaikymo ir pagalbos teikimo būdų.

Valentina
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ
olga
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Olga Telešova – filologė, specialiosios pedagogikos magistrė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). 20 metų darbo patirtis ugdant vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. Koordinuoja specialiosios pagalbos teikimą bendrojo ugdymo mokyklose, vertina vaikų SUP bei konsultuoja mokinius, jų šeimas ir mokytojus Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Veda seminarus mokyklose, skaito pranešimus konferencijose.
Programos, skirtos pradinių klasių mokinių, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, sutrikusių funkcijų lavinimui ir specialiųjų gebėjimų ugdymui, autorė.
Deimantė
LOGOPEDĖ

LOGOPEDĖ

Deimantė Vitkutė – logopedė. Deimantė savo patirtį ir žinias kaupia dirbdama su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, konferencijose. Profesionalus logopedinis darbas su vaikais, jų mokymas, lavinimas, vertybių formavimas, tėvų konsultavimas – neatsiejama Deimantės darbo dalis. Didžiausias siekis – skatinti ankstyvąją intervenciją, gebėti kuo anksčiau atpažinti vaikams kylančius kalbos ir kalbėjimo sunkumus bei suteikti visą reikiamą pagalbą juos įveikiant.

Kristina
Specialioji pedagogė
JURGITA
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Jurgita - smalsi, nuoširdi mokytoja, ugdymo srityje dirba 6 metus.
Pirmoji pažintis su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių prasidėjo vienoje
tik specialųjį ugdymą teikiančioje mokykloje, būtent,
ši pažintis ir patirtis paskatino baigti specialiosios pedagogikos magistrantūros studijas.
Šiuo metu dirba vienoje iš Vilniaus progimnazijų, kurioje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,
konsultuoja tėvus ir pedagogus. Nors stebuklingų receptų neturi, bet yra noras ieškoti, atrasti ir padėti,
iškilusius rūpesčius stengiasi spręsti atsakingai ir kūrybingai.
Asta J.
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Psichologė

Jūratė turi daugiau nei 20 metų pedagoginio ir konsultacinio darbo patirties. Skaito socialinio konsultavimo, raidos ir pedagoginės psichologijos paskaitas pedagogams, rengia suaugusiųjų ugdymo programas ir metodinę medžiagą. Pastaruosius 4 metus vadovavo pagalbos vaikui specialistų komandai, su kuria įgyvendino kompleksinės pagalbos projektus vienoje Vilniaus mokyklų. Jūratė yra įsitikinusi, kad svarbiausias suaugusiųjų uždavinys - padėti vaikui atpažinti savo galias ir išmokti jomis naudotis.
Laura J.
LOGOPEDĖ
Rasa
SPECIALIOJI PEDAGOGĖ / LOGOPEDĖ
Kotryna
Muzikos terapeutė
Agnė
Emocinio intelekto 
lavinimo specialiste
eimantas sakalauskas
TEATRO IMPROVIZATORIUS
en_GBEnglish
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę