Mes padedame vaikams ir jų tėvams spręsti mokymosi ir sunkumų iššūkius, tokius kaip disleksija, disgrafija bei diskalkulija, kurie, jei paliekami savieigai, sukelia moksleiviui problemų akademinių, emocijų, elgesio, savivertės, socialinio statuso lygmenyje. Tokios situacijos ilgalaikis rezultatas – nesėkminga savirealizacija ir „susiaurintas“ gyvenimas.

Vaikai, kurie turi sunkumų mokymosi srityje, dažnai yra tokiais laikomi tik vertinant pagal vyraujančią ugdymo sistemą ir mokymosi standartus. Tai, kad jiems reikia šiek tiek kitokios mokymosi sistemos, priemonių ir būdų, reiškia, kad jų vystymasis ir mokymasis yra šiek tiek kitoks. Nei geresnis, nei blogesnis už dominuojančią visuomenėje grupę, o kitoks. Tačiau be šio suvokimo, jie būna vertinami pagal ne sau pritaikytus standartus, todėl ilgainiui pradeda jausti nusivylimą, visuomenės spaudimą ir save pasąmoniniame lygmenyje nuvertina: sumažėja jų siekiai, noras tobulėti, kelti sau tikslus ir svajones. Jusdami socialinį spaudimą jie ima gyventi „susiaurintą“ gyvenimą.
Labiausiai šiems faktoriams jautrūs vaikai ir paaugliai, nes jie privalo pritapti mokykloje ir standartizuotoje švietimo sistemoje. 

Mūsų misija: Mes kuriame mokslu pagrįstus mokymus ir metodus kiekvienam vaikui, turinčiam specifinį mokymosi sutrikimą, kad jis ar ji neturėtų ilgalaikių psichologinių ir mokymosi pasekmių.
Mes siūlome: kompleksine, holistiniu požiūriu ir moksliniais tyrimais paremtus metodus ir programas, kurios padės vaikams pagerinti jų kognityvinius, akademinius ir socialinius įgūdžius bei suteiks reikiama psichologinę pagalbą ne tik vaikams su specifiniais mokymosi sutrikimais bet jų tėvams ir netgi specialistams.
Mūsų vizija: Visuomenė, kurioje kiekvienas vaikas gali siekti aukštesnio išsilavinimo, karjeros ir gyventi visavertį gyvenimą.

Norite sužinoti apie teikiamas paslaugas arba gauti patarimų, užsirašykite į nemokamą konsultaciją

susisiekite
Laura vitkė 

psichologė

Laura Vitkė - vaikų ir paauglių psichologė (edukacinės ir vaiko psichologijos magistrė), Lietuvos psichologų sąjungos narė, šiuo metu dirbanti mokykloje psichologe ir psichologijos mokytoja. Darbo patirtis apima įvairius amžiaus tarpsnius (0-18 m.) ir sritis (praktika Vaiko raidos centre, mokyklose, moksliniuose projektuose mediavaikai.lt). Laura gali atlikti vaikų intelekto (WISC-3), Vaiko brandumo mokyklai, Emocinių ir elgesio (ASEBA) ir kt. standartizuotų ir Lietuvoje adaptuotų testų įvertinimus. Konsultuoja tėvus ir vaikus dėl vaikų mokymosi, santykių, emocinių ir elgesio sunkumų, raidos klausimais.
asta blažinskienė

KOUČINGO SPECIALISTĖ, LEKTORĖ

Asta Blažinskienė - 15 metų dirbau personalo valdymo srityje, iš jų - 12 metų vadovaujančio darbo patirtis Personalo vadovės pareigose.
Šiuo metu, jau beveik 10 metų aktyviai dirbu tiek su verslo, tiek su edukacijos, švietimo organizacijomis - konsultuoju karjeros pasirinkimo kausimais, vedu savęs pažinimo, ugdymo, koučingo bei karjeros mokymus.

Nuolatinis mokymasis ir mokymas, pagalba kitiems siekiantiems tobulėti bei ieškantiems atradimų, smalsumas bei drąsa svajoti ir veikti – tai ką vertinu labiausiai! Pagrindinis mano veiklos tikslas padėti vaikui, jaunam žmogui augti, mokytis ir svajoti. Siekiu, kad kiekvienas vaikas būtų savarankiškas, gebėtų įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, naujai pažvelgtų į situaciją, būtų atviras idėjoms ir iššūkiams. Moksliniai tyrimai bei asmeninė patirtis rodo, jog darbas tik su vaiku nėra pakankamas. Labai svarbu kompleksinis, holistinis požiūris įtraukiant ir kitas, vaiko asmenybės formavimuisi, saviraiškai įtaką darančias sritis: tėvus ir mokyklą. Todėl visa mano profesinė veikla yra orientuota į:
- Darbą su jaunimu
- Darbą su tėvais
- Darbą švietimo sistemoje

Darbas su jaunimu:
Konsultuoju jaunimą ir jų tėvus jaunuolio būsimos veiklos, karjeros klausimais. Individualių ar grupinių užsiėmimų metu padedu jaunam žmogui atrasti ir pažinti savo potencialą, stipriąsias puses bei susidėlioti veiksmų planą tikslo link. Esu sertifikuota Morrisby ir Multiple Natures sistemų konsultantė bei trenerė, todėl esant poreikiui, karjeros konsultacijų metu, gali būti naudojami ir karjeros testai.
Karjeros klausimais konsultuoju ir suaugusius susiduriančiais su karjeros iššūkiais, keičiant profesiją, ieškant papildomų sričių ar veiklų savirealizacijai.
Moksleiviams bei jaunimui vedu mokymus savęs pažinimo, karjeros planavimo, karjerai svarbių kompetencijų ugdymo temomis.

Darbas su tėvais:
Trokštame būti gerais, mylinčiais, dėmesingais tėvais. Esame atsakingi, labai daug dirbame, sportuojame, lankome saviugdos seminarus, skiriame laiko hobiui, gyvename vidinį gyvenimą, keliaujame. Specialistai ragina pakankamai išsimiegoti. Kada būti su vaiku? Kaip būti? Ką veikti, kad praleistas laikas būtų prasmingas? Kaip visa tai suderinti?
Esu tarptautinės „Erickson Coaching International“ organizacijos koučingo specialistė bei sertifikuota „Palaikantys tėvai- savarankiški vaikai“ (Parent as Coach) programos lektorė. Taip pat vedu mokymus tėvams tokiomis temomis kaip:
- „Kaip padėti vaikui renkantis būsimą ateities kelią“,
- „Patarti, Padėti ar Paleisti“,
- „Palaikantys tėvai – savarankiški vaikai“
- „Tėvų ir vaikų emocinio ryšio stiprinimas“

Darbas švietimo sistemoje:
Didelę laiko dalį skiriu darbui su Lietuvos mokyklų vadovais ir mokytojais. Esu ICF Lietuva (Tarptautinė Koučingo Asociacija) inicijuoto ir šiuo metu vykdomo projekto “Mano Mokykla; Įkvėpk, paskatink, palaikyk” projekto iniciatorė bei vadovė.
Esu paruošusi mokymų programas mokykloms:
- „Mokytojas asmeninis vaiko koučeris“,
- „XXI-o amžiaus mokytojai“,
- „Mokytojo rolė efektyvaus ugdymo procese“

Visuomeninė veikla:
Nuo 1996 metų Asta Blažinskienė yra Vilnius “Rotaract” klubo narė (1999-2000 metais šio klubo prezidentė).
Nuo 2010 ICF Lietuva (Tarptautine Koučingo Asociacija) valdybos narė.
Nuo 2015 metų savanoriauju kaip konsultantė „Vaikų linijoje”.
Nuo 2018 metų Vilniaus Gedimino Rotary klubo narė.
Nuo 2018 metų Lietuvos Karjeros specialistų asociacijos narė
Karine Sergian-Ignotienė

Vaikų ir paauglių psichologė, lektorė

Karine psichologiją studijavo Jungtinės Karalystės Esekso universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat yra įgijusi sveikatos psichologo magistro laipsnį.
Su vaikais bei paaugliais dirba nuo 2016 metų. Turi patirties dirbant su įvairiais raidos sutrikimais, elgesio ir emocijų sutrikimais, paauglių lytiškumo klausimais, socialinių įgūdžių tobulinimu. Greta to konsultuoja ir tėvus ar globėjus, kaip pati sako „stengiuosi situaciją suprasti iš kiekvieno šeimos nario pozicijos ir dirbti kartu siekiant padėti vaikams“.
Vaikų ir paauglių psichologe dirbao ligoninėse, socialinėse įstaigose bei tarptautinėje organizacijoje. Taip pat ne vienerius metus savanoriavo įvairiose įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Savo kaip psichologės kvalifikaciją nuolat tobulina konferencijose, seminaruose ir mokymuose, domisi naujausiais moksliniais tyrimais bei metodikomis.
Karine tiki, kad saugus santykis yra savaime gydantis, o kiekvieno žmogaus individualumo priėmimas leidžia aiškiau pamatyti situaciją. Dirbdama su vaikais nuoširdžiai nori juos pažinti, išgirsti, suprasti ir padėti išmokti tinkamai naudotis savo vidiniais resursais.

JURGITA RUTKAUSKAITĖ

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Jurgita - smalsi, nuoširdi mokytoja, ugdymo srityje dirba 6 metus.
Pirmoji pažintis su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių prasidėjo vienoje
tik specialųjį ugdymą teikiančioje mokykloje, būtent,
ši pažintis ir patirtis paskatino baigti specialiosios pedagogikos magistrantūros studijas.
Šiuo metu dirba vienoje iš Vilniaus progimnazijų, kurioje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,
konsultuoja tėvus ir pedagogus. Nors stebuklingų receptų neturi, bet yra noras ieškoti, atrasti ir padėti,
iškilusius rūpesčius stengiasi spręsti atsakingai ir kūrybingai.
benas rupeikis
TEATRO IMPROVIZATORIUS
dalia auglytė
DAILĖS TERAPEUTĖ
olga telešova

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Olga Telešova – filologė, specialiosios pedagogikos magistrė (Vilniaus pedagoginis universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). 20 metų darbo patirtis ugdant vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių. Koordinuoja specialiosios pagalbos teikimą bendrojo ugdymo mokyklose, vertina vaikų SUP bei konsultuoja mokinius, jų šeimas ir mokytojus Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Veda seminarus mokyklose, skaito pranešimus konferencijose.
Programos, skirtos pradinių klasių mokinių, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, sutrikusių funkcijų lavinimui ir specialiųjų gebėjimų ugdymui, autorė.
Deimantė vitkutė

LOGOPEDĖ

Deimantė Vitkutė – logopedė. Deimantė savo patirtį ir žinias kaupia dirbdama su įvairaus amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, konferencijose. Profesionalus logopedinis darbas su vaikais, jų mokymas, lavinimas, vertybių formavimas, tėvų konsultavimas – neatsiejama Deimantės darbo dalis. Didžiausias siekis – skatinti ankstyvąją intervenciją, gebėti kuo anksčiau atpažinti vaikams kylančius kalbos ir kalbėjimo sunkumus bei suteikti visą reikiamą pagalbą juos įveikiant.

Kristina urbutytė
Specialioji pedagogė
ramunė narkevičiūtė
PSICHOLOGĖ
vita andziulė
MUZIKOS TERAPeUTĖ
eimantas sakalauskas
TEATRO IMPROVIZATORIUS
lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę