Specialiojo pedagogo vaiko galių ir 
mokymosi ypatumų atpažinimas

Įvertinimas su spec. pedagogu - specialiojo pedagogo pedagoginis vertinimas numato vaiko gebėjimų ir mokymosi ypatumų pažinimą, išsamių mokymosi pagalbos rekomendacijų pateikimą žodžiu ir raštu (numatant galimybę konsultuoti vaiko mokytojus, teikti komandinę pagalbą kartu su kitais pagalbos mokiniui specialistais, t.y. logopedu, psichologu, dailės ir muzikos terapeutais).

Specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, pasitelkiant einamosios klasės lietuvių kalbos ir matematikos žinių patikrinimo testus. Esant poreikiui, iliustruoja užduotis, pateikia užduotims atlikti reikalingas taisykles, atmintines, užduočių atlikimo pavyzdžius. Vertinant mažesnius vaikus - skiria žaidybinio pobūdžio užduotis naudojant dalijamąją medžiagą. Taip pat vertinami pagrindinių pažintinių funkcijų atraminiai aspektai: girdimasis ir regimasis suvokimas, dėmesio valdymo gebėjimai, ilgalaikės ir trumpalaikės atminties ypatumai.

Mūsų specialistų tikslas vertinant mokinius - ne tik nustatyti vaiko galias, identifikuoti mokymosi sunkumus, bet ir padrąsinti, įkvėpti, parodyti kompensacinių/ specialiųjų priemonių, resursų, būdų bei metodų naudojimo efektyvumą.

Pedagoginį vertinimą sudaro:
• 2 užsiėmimai su vaiku po 1 val.
• 1 susitikimas (kontaktinis ar nuotolinis) su mokinio tėvais (1 val.), kurio metu pristatomas pedagoginio vertinimo turinys ir išvados, aptariamas galimas švietimo pagalbos teikimo planas bei pateikiamos mokymosi pagalbos rekomendacijos.
Užsiėmimų kaina:
• 220 Eur/kartas
Tęstinių specialiojo pedagogo užsiėmimų metu:
Lavinamos sutrikusios funkcijos (regimasis ir girdimasis suvokimas bei įsiminimas, skaitymo ir rašymo technika, teksto suvokimas, rišlioji kalba žodžiu ir raštu, dėmesio valdymas) ir ugdomi specialieji gebėjimai (kalbinių, motorinių, organizacinių veiksmų planavimas ir nuoseklus vykdymas, specialiųjų el. priemonių ir resursų naudojimas).

Taip pat pateikiamas pedagoginio vertinimo išvadų, mokymosi pagalbos rekomendacijų ir švietimo pagalbos teikimo plano išsamus aprašymas raštu.
Indvidualios konsultacijos vyksta adresu: Vienuolio g. 4, Vilnius ir Gedimino g. 47, Kaunas
Susidomėjote?
registruotis
lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę