Specific learning disabilities solutions - Interactive E-platform for schools Solution4SLD

ERASMUS+ KA2 COOPERATION PARTNERSHIP PROJECT
[2021-1-LT01-KA220-SCH-000029399]

Project partners: 

🔹 The Learning Peculiarities Center Labyrinth, Lithuania
🔹 Institute for Youth Initiatives and Innovations, Bulgaria
🔹 ACROSSLIMITS LTD, Malta
🔹 Innovation network, Lithuania

Solution4SLD is an innovative strategic partnership project aiming to adapt the education system for children with specific learning disabilities. In all project partners' countries, it is the problem that not all children with specific learning disabilities are fully included in mainstream education. After an oral survey of associate partners, it turned out that most teachers do not have enough information about specific learning disabilities, their learning difficulties, and effective learning methods and techniques. There is a lack of reliable methodologies and knowledge of how educators can educate a child with these disabilities.

Solution4SLD aim is to develop a new e-learning platform with the content of created digital educational content for teachers and interactive tasks for children with specific learning disabilities. Also during the project will be created a handbook for teachers and a manual on how to use the platform. Project target group - primary and secondary school students from 1-6 classes with specific learning disabilities, teachers who teach these children, and other pedagogical staff. 

Qualitative results of the Solution4SLD project - created two intellectual outputs: 

1) The digital handbook for teachers who teach children with specific reading and writing disabilities. This output aims to develop a theoretical-methodological guide based on specific learning disabilities for teachers. This guide is to acquaint teachers with children of specific learning disabilities, to learn to recognize students with these disabilities, and to help them know how to provide them with necessary learning support. 

2) Interactive E-learning platform with digital educational content worksheets and guidelines. The aim of this output - is to create an E-learning platform for teachers and pupils. 72 templates and worksheets for teachers will be created. In those templates, 18 interactive exercises for children will be integrated. The exercises would be presented as a game. Some of them would be pdf files that could be downloaded as a template. During the exercises cognitive, language, and reading skills will be developed. These worksheets and templates are intended for children who have learning difficulties, especially for those who have specific learning disabilities.

Expected end of the project – February 2024

Sprendimai specifiniams mokymosi sutrikimams - Interaktyvi E-platforma mokykloms Solution4SLD

ERASMUS+ KA2 PARTNERYSČIŲ BENDRADARBIAVIMUI PROJEKTAS
[2021-1-LT01-KA220-SCH-000029399]

Projekto partneriai:

🔹 Mokymosi ypatumų centras Labirintas, Lietuva
🔹 Institute for Youth Initiatives and Innovations, Bulgarija
🔹 ACROSSLIMITS LTD, Malta
🔹 Inovacijų tinklas, Lietuva

Solution4SLD – strateginės partnerystės projektas, kuriuo siekiama diegti efektyvius ugdymo sistemos pritaikymo specifinių mokymosi sutrikimų turintiems vaikams būdus. Visose projekto partnerių šalyse ryškėja problema, jog ne visi specifinių mokymosi sutrikimų turintys vaikai yra lygiavertiškai įtraukiami į bendrojo ugdymo procesą. Po apklausų partnerių šalyse paaiškėjo, kad dauguma mokytojų neturi pakankamai informacijos apie specifinius mokymosi sutrikimus, dėl jų kylančius sunkumus bei apie efektyvius mokymo metodus ir būdus. Visose šalyse trūksta patikimos metodikos ir žinių, kaip pedagogai turėtų ugdyti specifinių mokymosi sutrikimų turinčius vaikus.

Projekto tikslas – sukurti elektroninę mokymosi platformą, kurioje pateiktas skaitmeninis ugdymo turinys mokytojams ir interaktyvios užduotys vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų. Taip pat projekto metu bus sukurtas teorinis vadovas apie specifinius mokymosi sutrikimus mokytojams bei vadovas, kaip naudotis interaktyvia platforma. Projekto tikslinė grupė – 1-6 klasių pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniai, turintys specifinių mokymosi sutrikimų, šiuos vaikus mokantys mokytojai ir kiti ugdymo specialistai. 

Kokybiniai projekto rezultatai – sukurti du intelektiniai produktai:

1)Skaitmeninis vadovas mokytojams, kurie dirba su specifinių mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais. Bus parengtas metodinis vadovas, kuris supažindins mokytojus su teorine informacija apie specifinius mokymosi sutrikimus, jų atpažinimą klasėje, vaikų įtrauktį ir darbo būdus.

2)Interaktyvi elektroninė mokymosi platforma su skaitmeniniu edukaciniu turiniu. Atsižvelgiant į skirtingas lavinamąsias sritis ir mokinių amžių, bus sukurtos 72 užduotys su darbalapiais bei šablonais mokytojams ir mokiniams. Dauguma užduočių šablonų bus pateikiami pdf. failais, kuriuos mokytojams bus galima atsiųsti ir naudoti ugdymo procese. Taip pat svetainėje bus integruota 18 interaktyvių pratimų, pateikiamų žaidimo forma. Pratybų metu bus lavinami pažinimo, kalbos ir skaitymo įgūdžiai. Šios užduotys, kartu su darbalapiais ir šablonais, bus skirtos darbui su vaikais, turinčiais specifinių mokymosi sutrikimų.

Numatoma projekto pabaiga – 2024 m. vasaris.

Susidomėjote?
Susisiekite
lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę