Kokybinės sistemos vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje

2021 m. liepos 2 d. MB Mokymosi ypatumų centras „Labirintas" kartu su partneriais - Panevėžio m. savivaldybės administracija, Rokiškio rajono sav. administracija, Elektrėnų sav. administracija bei Vilniaus m. savivaldybės administracija, pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ „Centrine projektų valdymo agentūra" dėl projekto „Kokybinės sistemos vaikams turintiems specifinių mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje“ (Nr. LT03-2-SADM-K01-005). Finansavimas skirtas remiantis kvietimu „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“, pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“.

Projekto tikslas - kuriant naujas ir pritaikant užsienio šalių gerąsias patirtis - adaptuoti ir įdiegti Lietuvos mokyklose, veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų, kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų gerovę.

Projekto metu numatomos vykdyti šios veiklos:

 Psichoedukaciniai mokymai šeimoms, mokytojams ir specialistams;

 Naujo pagalbos mechanizmo, skirto užklasinei veiklai/neformaliam ugdymui diegimas ir taikymas;

 Užsienyje naudojamos naujos metodikos, leidžiančios nustatyti specifinio skaitymo sutrikimo turėjimo rizikos lygį taikymas ir diegimas.

Projektu siekiami rezultatai:

 20 specialistų, apmokytų naudotis sukurta specialiųjų gebėjimų ir pozityvios savigarbos ugdymo programa; 100 mokinių, dalyvaujančių sutrikusias funkcijas lavinančiuose ugdymo programos mokymuose;

 75 mokytojai ir specialistai, 100 tėvų apmokytų pagal programą, suteikiančią žinias apie specifinius mokymosi sutrikimus ir pagalbos būdus.

 Adaptuotas disleksijos rizikos įvertinimas: tam bus apmokyti 75 mokytojai ir specialistai.

Projekto veiklų įgyvendinimas leis prisidėti tiek prie psichikos sveikatos stiprinimo, tiek prie mokyklos, vietos bendruomenių emocinio klimato gerinimo. Numatoma, kad padidės visuomenės informuotumas apie sveikatos svarbą bei jos netolygumų mažinimą.

Mokymosi ypatumų centras „Labirintas“ numato ir po projekto įgyvendinimo vykdyti veiklas, susijusias su vaikais turinčiais mokymosi sutrikimų ir susiduriančiais su šiais iššūkiais. Tęsiant projekto veiklą, projekto rezultatais bus naudojamasi dar daug metų ateityje ir bus užtikrintas pareiškėjo veiklos tęstinumas. Projekto įgyvendinimas prisidės prie tikslinės grupės akademinių, emocijų, elgesio, savivertės ir kitų problemų gerinimo ir turės teigiamą poveikį apmokytiems specialistams, tėvams, mokyklos darbuotojams, mokytojams ir mokiniams, kurie padės atpažinti šį sutrikimą turinčius vaikus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą mokymosi ir psichologinės gerovės klausimais.

Finansavimas skirtas remiantis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2023-01-02.

PROJEKTO REZULTATAI

Viso projekto metu įvairiuose mokymuose dalyvavo NET 500 dalyvių iš Vilniaus, Panevėžio, Elektrėnų ir Rokiškio! MYC „Labirintas“ komanda džiaugiasi, jog šios keturios savivaldybės geriau susipažino su specifiniais mokymosi sutrikimais ir dabar savo žinias galės sėkmingai panaudoti ugdymo procese.

Psichoedukaciniai mokymai tėvams:

150! Tiek tėvų Lietuvoje nuo šiol turi žinių, kaip padėti savo vaikams su specifiniais mokymosi sutrikimais. Dažnai sužinojus, kad vaikui nustatytas vienas ar kitas sutrikimas, kyla daug įvairiausių klausimų, dvejonių ar baimių. Džiaugiamės ir didžiuojamės tėvais, kurie dalyvavo projekto „Kokybinės sistemos vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje“ mokymuose, kuriuose kartu su MYC „Labirintas“ specialiste Kristina Urbutyte nagrinėjo konkrečius atvejus, išgirdo gausybę praktinių patarimų bei rekomendacijų. Tikimės, kad naujai įgytas žinias tėvai sėkmingai panaudos padėdami savo vaikams mokytis ir siekti aukštesnių rezultatų!

Psichoedukaciniai mokymai ugdymo specialistams:

Lietuvoje yra daugiau nei 200 ugdymo specialistų, kurie turi žinių, kaip atpažinti mokinius, turinčius specifinių mokymosi sutrikimų bei geba teikti jiems reikiamą mokymosi pagalbą. Per metus sėkmingai įgyvendinome projektą „Kokybinės sistemos vaikams turintiems specifinių mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje“ Vilniuje Panevėžyje, Rokiškyje bei Elektrėnuose ir susitikome su būriu veiklių, entuziastingų, energingų bei žingeidžių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų. Projekto įgyvendinimas leido prisidėti tiek prie psichikos sveikatos stiprinimo, tiek prie mokyklos, vietos bendruomenių emocinio klimato gerinimo. Džiaugiamės, jog visi renginyje dalyvavę specialistai drąsiai diskutavo ir dalinosi savomis patirtimis.

Naujo pagalbos mechanizmo, skirto užklasinei veiklai/neformaliajam ugdymui diegimas ir pritaikymas:

„NeuroMokykla“ - tai neformalaus ugdymo programa, kurios tikslas - pradinių klasių mokinių, turinčių skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų, sutrikusių funkcijų lavinimas, specialiųjų gebėjimų ir pozityvios savigarbos ugdymas.

Kartu su MYC „Labirintas“ specialiąja pedagoge Olga Telešova mokėme specialistus/-es dirbti su „NeuroMokyklos“ programa, pasidalinome gausia teorine informacija, praktiniais metodais bei konkrečiomis rekomendacijomis.

Džiaugiamės, kad „NeuroMokyklos“ programą išbandė net 100 vaikų iš Vilniaus, Elektrėnų, Panevėžio ir Rokiškio miestų!

Užsienyje naudojamos naujos metodikos, leidžiančios nustatyti specifinio skaitymo sutrikimo turėjimo rizikos lygį, taikymas ir diegimas:

Mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ komanda projekto metu adaptavo ir pritaikė lietuvių kalbai skaitymo sutrikimo (disleksijos) rizikos įvertinimo testą – „RAPID“ . Tai yra skaitmeninis testas, kuris padeda nustatyti specifinių skaitymo sutrikimų (disleksijos) riziką vos per 15-20 minučių. Šis testas suteikia galimybę visiems tėvams, pedagogams, mokykloms turėti patogų bei greitą įrankį įvertinti sutrikimo rizikos tikimybę. Ar ne nuostabu, jog šio testo dėka vaikams nuo 4-erių iki 15 metų galėsime teikti tikslingą pagalbą?!

Džiaugiamės, jog projekto metu skaitmeninio testo galimybėmis pasinaudojo net 1200 vaikų iš Vilniaus, Elektrėnų, Rokiškio ir Panevėžio miestų savivaldybių!

Susidomėjote?
Susisiekite
lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę