PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KOKYBINĖS SISTEMOS VAIKAMS TURINTIEMS SPECIFINIŲ MOKYMOSI SUTRIKIMŲ ADAPTAVIMAS IR PRITAIKYMAS LIETUVOJE“

2021 m. liepos 2 d. MB Mokymosi ypatumų centras Labirintas kartu su partneriais Panevėžio m. savivaldybės administracija, Rokiškio rajono sav. Administracija, Elektrėnų sav. Administracija bei Vilniaus m. savivaldybės administracija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Kokybinės sistemos vaikams turintiems specifinių mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje“ (Nr. LT03-2-SADM-K01-005). Finansavimas skirtas remiantis kvietimu „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“, pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“.

Projekto tikslas - kuriant naujus ir pritaikant užsienio šalių gerąją patirtį adaptuoti ir įdiegti Lietuvoje, ypač mokyklose, veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų, kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų gerovę.

Projekto metu numatomos vykdyti šios veiklos:
  Psichoedukaciniai mokymai šeimoms, mokytojams ir specialistams;
  Naujo pagalbos mechanizmo, skirto užklasinei veiklai/neformaliam ugdymui diegimas ir taikymas;
  Užsienyje naudojamos naujos metodikos leidžiančios nustatyti specifinio skaitymo sutrikimo turėjimo rizikos lygį taikymas ir diegimas.

Projektu siekiami rezultatai:
  20 apmokytų specialistų naudotis sukurta specialiųjų gebėjimų ir pozityvios savigarbos ugdymo programa; 100 mokinių dalyvauja ugdymo programos mokymuose lavinančias funkcijas;
  75 mokytojai ir specialistai, 100 tėvų apmokyti pagal programą, suteikiančią žinias apie specifinius mokymosi sutrikimus ir pagalbos būdus.
  Adaptuotas disleksijos rizikos įvertinimas: tam bus apmokyti 75 mokytojai ir specialistai.

Projekto veiklų įgyvendinimas leis prisidėti tiek prie psichikos sveikatos stiprinimo, tiek prie mokyklos, vietos bendruomenių emocinio klimato gerinimo. Numatoma, kad padidės visuomenės informuotumas apie sveikatos svarbą bei jos netolygumų mažinimą.
Mokymosi ypatumų centras „Labirintas“ numato ir po projekto įgyvendinimo vykdyti veiklas susijusias su vaikais turinčiais mokymosi sutrikimų ir susiduriančiais su šiais iššūkiais. Tęsiant projekto veiklą, projekto rezultatais bus naudojamasi dar daug metų ateityje ir bus užtikrintas pareiškėjo veiklos tęstinumas. Projekto įgyvendinimas prisidės prie tikslinės grupės akademinių, emocijų, elgesio, savivertės ir kitų problemų gerinimo ir turės teigiamą poveikį apmokytiems specialistams, tėvams, mokyklos darbuotojams, mokytojams ir mokiniams, kurie padės atpažinti šį sutrikimą turinčius vaikus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą mokymosi ir psichologinės gerovės klausimais.

Finansavimas skirtas remiantis 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2023-01-02.

lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę