KONSULTACIJA SU SPECIALIUOJU PEDAGOGU

Specialusis pedagogas padeda lavinti sutrikusias funkcijas ir ugdyti vaiko specialiuosius gebėjimus,
šviečia vaiko šeimą skaitymo ir rašymo sutrikimų/ sunkumų sąlygotų ugdymo(si) ypatumų klausimais.
Šie užsiėmimai skirti:
• Vaikams turintiems specifinių mokymosi sutrikimų;
• Vaikams patiriantiems sunkumų mokymosi procese. 
Vertė vaikui:
Išmokstama kompensuoti sutrikusias funkcijas:
    • naudotis specialiomis el. priemonėmis ir kitais pagalbos resursais;
    • laikytis instrukcijų; 
    • schematizuoti ir dalyti užduotis į etapus.
Lavinamos sutrikusios funkcijos:
    • foneminė klausa;
    • garsų tarimas;
    • garsų ir raidžių atpažinimas;
    • skaitymo technika;
    • teksto suvokimas;
    • rišlioji kalba;
    • rašymo įgūdžiai.
Keičiama vaiko nuostata mokymosi atžvilgiu;
Ugdoma pozityvi savigarba.
Vykdoma tėvų edukacija pagalbos mokantis vaikui namuose klausimais.

Pirminių individualiųjų konsultacijų metu: 
• Nustatomi vaiko individualūs skaitymo ir rašymo ypatumai (sutrikimų keliami sunkumai bei jų sąlygoti specialieji ugdymosi poreikiai);
• Parenkami individualūs specialieji ugdymo(si) būdai ir metodai, padedantys lavinti sutrikusias funkcijas ir apeiti sutrikimų keliamus sunkumus;
• Teikiama informacija vaiko šeimai dėl pagalbos mokantis teikimo namuose būdų (ruošiant namų darbus, rengiantis būsimoms pamokoms).

Rekomenduojamas pirminių konsultacijų skaičius:
• 2 individualūs susitikimai su vaiku ir 1 individualus susitikimas su tėvais, kuriame pateikiamas individualus pagalbos planas.
Tęstinių užsiėmimų metu:
• Lavinamos sutrikusios funkcijos (foneminė klausa, garsų ir raidžių atpažinimas, tarimas, rišlioji kalba, teksto suvokimas) ir ugdomi specialieji gebėjimai (motorinių, kalbinių, organizacinių veiksmų planavimas ir nuoseklus vykdymas; specialiųjų el. priemonių ir resursų naudojimas).
Tęstiniu užsiėmimų laikotarpis nustatomas individualiai atsižvelgiant į vaiko ir šeimos situaciją.
Susidomėjote?
registruotis
lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę