KONSULTACIJA SU SPECIALIUOJU PEDAGOGU

Specialusis pedagogas padeda lavinti sutrikusias funkcijas ir ugdyti vaiko specialiuosius gebėjimus,
šviečia vaiko šeimą skaitymo ir rašymo sutrikimų / sunkumų sąlygotų ugdymo(si) ypatumų klausimais.
Šie užsiėmimai skirti:
 Vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų.
• Vaikams, patiriantiems sunkumų mokymosi procese. 
Vertė vaikui:
Išmokstama kompensuoti sutrikusias funkcijas:
    • naudotis specialiomis el. priemonėmis ir kitais pagalbos resursais;
    • laikytis instrukcijų;
    • schematizuoti ir dalyti užduotis į etapus.
Lavinamos sutrikusios funkcijos:
    • foneminė klausa;
    • garsų tarimas;
    • garsų ir raidžių atpažinimas;
    • skaitymo technika;
    • teksto suvokimas;
    • rišlioji kalba;
    • rašymo įgūdžiai.
Keičiama vaiko nuostata mokymosi atžvilgiu.
Ugdoma pozityvi savigarba.
Vykdoma tėvų edukacija pagalbos mokantis vaikui namuose klausimais.

Pirminių individualiųjų konsultacijų metu: 
• Nustatomi vaiko individualūs skaitymo ir rašymo ypatumai (sutrikimų keliami sunkumai bei jų sąlygoti specialieji ugdymosi poreikiai).
• Parenkami individualūs specialieji ugdymo(si) būdai ir metodai, padedantys lavinti sutrikusias funkcijas ir sumažinti sutrikimų keliamus sunkumus.
• Teikiama informacija vaiko šeimai dėl pagalbos mokantis teikimo namuose būdų (ruošiant namų darbus, rengiantis būsimoms pamokoms).

Rekomenduojamas pirminių konsultacijų skaičius:
3 individualūs susitikimai su vaiku ir 1 individualus susitikimas su tėvais, kuriame pateikiamas individualus pagalbos planas.
Tęstinių užsiėmimų metu:
• Lavinamos sutrikusios funkcijos (foneminė klausa, garsų ir raidžių atpažinimas, tarimas, rišlioji kalba, teksto suvokimas) ir ugdomi specialieji gebėjimai (motorinių, kalbinių, organizacinių veiksmų planavimas ir nuoseklus vykdymas naudojant specialiąsias el. priemones ir kitus resursus).
Tęstinių užsiėmimų laikotarpis nustatomas individualiai atsižvelgiant į vaiko ir šeimos situaciją.
Užsiėmimų kaina:
• 45 Eur/kartas
Susidomėjote?
registruotis
lt_LTLithuanian
0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę